Fakta: Parisavtalet

Avtalet förhandlades fram i december i fjol när Frankrike stod som värd för det återkommande globala klimattoppmötet.

Det slår bland annat fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader jämfört med förindustriell tid, och att de globala utsläppen snarast möjligt ska nå sin högsta nivå för att sedan minska.

Ländernas nationella klimatplaner ska uppdateras vart femte år. Hur mycket varje land vill minska sina utsläpp med är dock frivilligt, och med de nuvarande åtagandena beräknas temperaturhöjningen landa på 2,8 grader.

Inga tvångsmekanismer finns att ta till mot de länder som bryter sina löften.

Rikare länder ska bidra med 100 miljarder dollar årligen i klimatbistånd till utvecklingsländer.

Avtalet har skrivits under av 197 länder och hittills ratificerats, det vill säga slutgiltigt godkänts, av 112 länder.

Det trädde i kraft den 4 november. Under klimatmötet i Marrakesh, 7–18 november, började världens klimatförhandlare diskutera hur avtalet ska genomföras.

Nästa klimattoppmöte hålls i tyska Bonn, men under ordförandeskap av Fiji.

Källa: TT

– Det är glädjande att man i Marrakesh visar hur robust Parisavtalet faktiskt är, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl till TT.

Klimatmötet i Marocko är över och ministrar och ledare från världens alla hörn är på väg hem. Sveriges klimatminister Isabella Lövin (MP) lämnade mötet övervägande positiv. Men än så länge är det ingen som vet vad det blir av USA efter Donald Trumps uttalanden om att överge Parisavtalet.

– Självklart är det väldigt negativt att vi har en klimatförnekare som president i ett av världens största länder. Det är ett bakslag, annat kan man inte säga. Men det finns många andra starka krafter, säger Johanna Sandahl.

Utbredd enighet

Ledare i hela världen har uppmanat Donald Trump att gå med i kampen mot global uppvärmning.

– Generellt kan inte Trump stoppa den energiomställning som har påbörjats och som kommer att ske oavsett vad han gör. Det finns en ganska utbredd enighet att vi måste göra det här och att vi måste göra det snabbare än vi tidigare trott. Han kan inte ensam påverka det, säger Rolf Lindahl, klimat- och energiansvarig på Greenpeace.

Positiv bieffekt

Både Naturskyddsföreningen och Greenpeace vill se en mer konkret handlingsplan, men ser positivt på att andra länder tydligt markerar för ett fortsatt klimatarbete. Hur valet av Trump som USA:s nye president kommer att påverka avtalet och arbetet är svårt att sia om.

– Andra länder och regioner kliver fram och det är väl en positiv bieffekt eventuellt. USA riskerar ju nu att springas förbi av andra länder som tar ledartröjan.

Under fredagen antog toppmötet en arbetsplan för att omsätta Parisavtalet, som syftar till att bromsa klimatförändringarna, i praktiken.