Fakta: Färre får sjukersättning

I december i fjol betalade Försäkringskassan ut sjukersättning till omkring 307 500 personer, jämfört med 320 000 personer under motsvarande månad 2014. I december 2005 fick 541 000 svenskar sjukersättning.

Fler kvinnor än män får sjukersättning, 183 500 kvinnor jämfört med 124 000 män.

Källa: Försäkringskassan

Fakta: ESO

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté vid finansdepartementet.

Gruppen skriver rapporter utifrån samhällsutmaningar som har stor betydelse för den offentliga ekonomin.

Arbetet leds av Hans Lindblad, rikgäldsdirektör.

Källa: eso.expertgrupp.se

Forskare vid Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) vill få ned sjukskrivningsnivåerna genom att bland annat återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringssystemet, som avskaffades den 1 februari.

Per Johansson, professor i statistik vid Uppsala universitet, som varit med och skrivit rapporten, säger att tidsgränsen dessutom borde finnas tidigare än de 2,5 år som gällde tidigare, eftersom det kan få de sjukskrivna att börja fundera över hur de ska ta sig tillbaka till arbetsmarknaden.

Mindre inflytande

– Borttagandet av den bortre parentesen var ett felsteg. Den kommer att öka sjukfrånvaron, den påverkar individer som nu inte är långtidssjuka, om inte bortre parentesen finns så kommer de att lockas in i sjukfrånvaron och ett onödigt lidande senare.

Per Johansson tycker att politikerna underviker att ta i sjukförsäkringsfrågan eftersom det känns obekvämt. Därför vill forskargruppen att regering och riksdag ska få mindre inflytande över utformningen av reglerna i sjukförsäkringssystemet.

– Jag tycker att politikerna ska behålla sitt inflytande över vilka nivåer som är rimliga, som det totala ohälsotalet, säger Per Johansson.

"Fungerade dåligt"

Men socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) håller inte med om att tidsgränsen ska återinföras, eftersom den enligt henne har fungerat dåligt och inte inneburit att personer som utförsäkrats tagit sig tillbaka till arbetsmarknaden.

– Att då i en tid, när sjuktalen stiger som de gör just nu, lägga resurser i miljardklassen på en åtgärd som faktiskt inte visar sig fungera särskilt väl, det skulle jag säga är inte särskilt bra, säger Annika Strandhäll.

Moderaterna vill avvakta till höstens skuggbudget med att svara på om de vill återinföra den bortre tidsgränsen. Johan Forsell (M), socialförsäkringspolitisk talesperson, säger att det var fel att gränsen togs bort.

– Jag tycker att man måste vara öppen för vad som kommer från expertisen, inte bara bortre tidsgränsen utan också de andra förslagen. De pekar på att det har varit politiskt styrt, att ge mer ansvar och inflytande åt professionen, säger Johan Forsell.