Fakta: Makthavare har lågt förtroende i glesbygden

Dagens Nyheter har i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet presenterat siffror som visar på en stor skillnad mellan storstäder och landsbygd vad gäller förtroende för politiker och medier.

Andel nöjda med demokratin i Sverige:

Storstad 70 procent

Landsbygd 63 procent

Förtroende för regeringen

Storstad 35 procent

Landsbygd 26 procent

Förtroende för riksdagen

Storstad 32 procent

Landsbygd 22 procent

Förtroende för dagspressen

Storstad 35 procent

Landsbygd 25 procent

Förtroende för radio och tv

Storstad 55 procent

Landsbygd 53 procent

Andel positiva till EU

Storstad 45 procent

Landsbygd 29 procent

Källa: Som-institutet/DN

På den svenska landsbygden har 26 procent förtroende för regeringen, jämfört med 35 procent i storstäderna. Även förtroendet för riksdagen är betydligt lägre på landsbygden, 22 procent jämfört med 32 i storstäderna.

Det visar statistik från Som-institutet, som publiceras i Dagens Nyheter.

Olika livsvillkor

– Avståndet till makten är mycket större på landsbygden. Stadsbor och landsbygdsbor har väldigt olika livsvillkor och det genererar skillnader i åsikter och politiska preferenser, säger Henrik Ekengren Oscarsson, föreståndare för Som-institutet och professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, till tidningen.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) är inte förvånad över siffrorna från SOM-institutet.

– Jag är själv landsbygdsbo och jag vet hur det känns i byn när affären stänger. Vi kan inte ha rostbälten i Sverige. Det måste vara en levande landsbygd med gröna fält och gröna skogar, säger han till TT.

SD växer

Sverigedemokraterna har ett växande stöd på landsbygden jämfört med i städerna. Skillnaderna är också stora när det gäller andelen som är positiva till EU. I städerna är det 45 procent, medan det på landsbygden är 29 procent.

– Det är samma sorts rostbälten som i USA, som avgjorde valet i USA. Varför är det så? Jo det har jag svaret på: Landsbygden har blivit försakad under en lång tid, oavsett regering, säger Sven-Erik Bucht.

För att minska klyftan mellan glesbygd och storstad vill Sven-Erik Bucht satsa på utbyggt bredband, förbättrad service i glesbygden och utbildning.

– Sedan är jobben en oerhört viktig del. Vi gör en satsning på gröna näringar och det är näringar som finns i landsbygden, säger han.

Även förtroendet för EU är lägre på landsbygden än i storstäderna.

– Kritiken mot EU har alltid varit mycket tuffare ute på landsbygden än vad den varit i städerna och EU-motståndet är en lite bortglömd faktor bakom SD:s framgångar. Det finns ett väldigt starkt samband mellan inställningen till EU och röstning på SD, säger Henrik Oscarsson Ekengren till DN.