Prisutveckling på SL:s 30-dagarskort

1997: 400kr

1998: 400 kr

1999: 400 kr

2000: 450 kr

2001: 450 kr, from 1/9 2001: 500 kr

2002: 500 kr

2003: 500 kr

2004: 500 kr, from 1/3 2004: 600kr

2005: 600 kr

2006: 600 kr

2007: 600 kr, from 1/4 2007: 620 kr

2008: 620 kr, from 1/3 2008: 690 kr

2009: 690 kr

2010: 690 kr

2011: 690 kr, from 1/9 2011: 790 kr

2012: 790 kr

2013: 790 kr

2014: 790 kr

Källa: SL

På söndagen blev det känt att de styrande politikerna vill chockhöja priset på SL:s månadskort – från dagens 790 kronor till 900 kronor i månaden. 

LÄS MER: Så mycket höjs SL-kortet

Sitt allra första månadskort för resor inom hela länet fick stockholmarna år 1971, då det så kallade "50-kortet" infördes. Kortet kostade just 50 kronor, motsvarande 352 kronor enligt dagens penningvärde. 

1980 sattes automatspärrar upp vid perrongerna. Samtidigt bytte korten skepnad och utrustades med en magnetremsa på baksidan. Priset för ett månadskort var då 80 kronor.

1995 gjordes korten om i en mindre storlek, och ett par år senare förändrades kortens utseende igen. Nu kunde resenärerna välja datumintervall som korten skulle gälla, och samtidigt blev månadskorten opersonliga.

1997 var priset för ett månadskort 400 kronor, vilket mostvarar 487 kronor enligt dagens penningvärde. Sedan strax efter milleniskiftet har priset för ett månadskort höjts med 100 kronor vartannat till vart trejde år.  

Papperskorten med magnetremsa levde kvar länge – först 2010 ersattes de gamla månadskorten med dagens elektroniska Access-kort.

Under några år gick det att resa med den så kallade SL-remsan, som stämplades för varje enkelresa, parallellet med Access-korten. Men den sista mars 2013 digitaliserades SL:s biljettsystem fullt ut när SL-remsan till sist gick i graven.

Senast som avgiften på månadskortet höjdes var i september 2011, då priset steg från 690 till nuvarande 790 kronor i månaden.

►LÄS MER: SL-kortet borde ha kostat 370 kronor