Fakta: Trängselskatten

Att åka in och ut ur Stockholms innerstad är avgiftsbelagt mellan 06.30 och 18.29 måndag till fredag. Beroende på tidpunkt kostar det mellan 11 och 35 kronor.

Från den 1 januari i år är Essingeleden avgiftsbelagd måndag till fredag mellan 06.30 och 18.29. Beroende på tidpunkt kostar det mellan 11 och 30 kronor.

Trängselskatten tas inte ut helgdag, dag före helgdag eller under juli månad. Maxbeloppet är 105 kronor per dag.

Källa: Transportstyrelsen

Trängselskatten i Stockholm höjdes vid årsskiftet. Och höjningen ser ut att ha fått effekt på trafiken.

Under de perioder som trängselskatten tas ut har Stockholmstrafiken minskat med fem procent sedan nyår, konstaterar Trafikverket i en ny rapport. Det gäller dels trafiken till och från innerstaden, dels trafiken på Essingeleden.

Under de mest hektiska rusningstimmarna är det fortfarande köer på de centrala delarna av Essingeleden, men köerna har minskat.