Ett jordskred, orsakat av kraftiga skyfall, har begravt ett trettiotal bostäder i provinsen Zhejiang vid Kinas östkust. Minst 16 människor uppges ha omkommit och ett tjugotal saknas fortfarande. Räddningsarbetare arbetade hela natten med att försöka rädda människor som låg begravda under lera och stenar.

Samtidigt drabbades den centrala provinsen Hunan av mycket kraftiga översvämningar. Drygt 8 000 invånare tvingades fly när deras bostäder förstördes i vattenmassorna. Närmare 90 000 människor påverkades av översvämningarna som även orsakade strömavbrott och stora skador på vägar och jordbruksmarker.

Enligt lokala myndigheter är översvämningarna de värsta i området sedan 60-talet och de kraftiga skyfallen väntas fortsätta de närmsta dagarna.