Fakta: Folkrättsbrott

En 29-årig man från Syrien döms för synnerligen grov misshandel men frias från folkrättsbrott.

Folkrättsbrott är övergrepp som skett i samband med krig eller annan form av väpnad konflikt.

Både enskilda individer och grupper av människor kan vara offer för folkrättsbrott.

Enligt lagtexten kan man döma för folkrättsbrott när någon gjort sig skyldig till en svår överträdelse av avtal med främmande makt eller "någon sådan allmänt erkänd grundsats, som rör den internationella humanitära rätten i väpnade konflikter".

Rätten anser att en misshandel inom en motståndsgrupp inte utgör ett folkrättsbrott.

Källa: Södertörns tingsrätt

Fallet är på många sätt ovanligt. Den nu 29-årige mannen från Syrien dömdes i februari 2015 av Södertörns tingsrätt för folkrättsbrott och grov misshandel i Syrien till fem års fängelse. Brotten ska ha inträffat sommaren 2012 då 29-åringen befann sig tillsammans med oppositionella Fria syriska armén (FSA).

Att målet hamnade i svensk domstol beror på att 29-åringen kunde identifieras som en person med svenskt uppehållstillstånd sedan några filmade minuter av misshandeln lagts upp på Facebook.

Nya uppgifter

Inför hovrättsförhandlingen hittade en Expressenreporter det tidigare okända misshandelsoffret i Turkiet. Det beslutades att målet skulle tas om i tingsrätten, nu med målsäganden på plats.

Tidigare ansåg domstolen att man bara kunde bevisa några minuters misshandel. Nu anser man det bevisat att misshandeln var synnerligen grov och pågick i flera dygn.

– Rätten har fullständigt gått på målsägandes berättelse, säger försvarsadvokat Magnus Strömberg som på flera punkter inte delar rättens bedömning.

Straffet skärps

Offret har berättat att misshandeln var en hämnd för ett bråk mellan honom och ledaren för motståndsgruppen som de båda ingick i. Därmed anser tingsrätten att händelsen inte har en sådan koppling till den väpnade konflikten som krävs för att döma för folkrättsbrott.

Åklagare Henrik Söderman säger till TT att man ska diskutera en eventuell överklagan av den delen.

– Men vi ser med tillfredsställelse på att rätten konstaterar att straffvärdet nu är högre med hänsyn till längden på och omfattningen av våldet, säger han om att rätten skärpt straffet till sju års fängelse.

Straffskärpningen i kombination med utvisning gör att också Magnus Strömberg och hans klient ska diskutera en eventuell överklagan.