Fakta: Om undersökningen

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) bygger på intervjuer med omkring 12 000 personer i åldrarna 16–79 år. Den har genomförts av Brå årligen sedan 2006. Frågorna gäller alltid utsatthet för brott under föregående år.

Resultatet uppges vara representativt för genomsnittsbefolkningen, men vissa grupper faller utanför undersökningen, som exempelvis hemlösa, missbrukare och grovt kriminella.

Slutrapporten gällande brottsutsatthet under 2014 presenteras först i januari 2016.

Källa: Brå

En ungefär lika stor andel kvinnor uppger varje år att de utsatts för misshandel. Men för männen har andelen misshandlade minskat sedan 2005, året som den första NTU:n gällde.

12 000 personer i åldrarna 16–79 år har fått frågor från Brå om utsatthet för brott under 2014 och 2,1 procent har uppgett att de utsattes för misshandel under året. Det kan jämföras mot 2,3 procent året innan och 2,7 procent under 2005.

Drickandet spelar in

Mest har utsattheten för misshandel minskat bland män i åldern 16–24 år, den grupp där antalet misshandelsfall alltid är högst. Där utsattes 4,8 procent för misshandel under 2014 jämfört mot 11 procent 2005.

– Den här undersökningen är inte designad för att svara på frågor om varför det ser ut på ett visst sätt. Men det finns teorier om varför våldet minskat, säger Åsa Irlander Strid, utredare vid Brå.

Hennes kollega Sven Granath har tidigare kopplat den nedåtgående trenden till bland annat ungdomars attityder till alkohol. Eftersom berusade är överrepresenterade både som offer och gärningsmän kan ett minskat drickande bland unga ha bidragit.

Bedrägerierna går ner

Ytterligare en god nyhet som Brå lyfter fram ur delrapporten är att utsattheten för bedrägerier har minskat från 3,5 procent till 3,1 procent efter att tidigare ha ökat varje år.

"Det handlar ofta om att man blir lurad via internet och det vanligaste är att man blir lurad på en mindre summa pengar. Det kan handla om upp till några tusenlappar", säger Thomas Hvitfeldt, utredare vid Brå i ett pressmeddelande.

Normalt sett utsätts en någon högre andel män än kvinnor för bedrägerier.