Över hälften, 48 stycken, svarar att de tillgängliga operativa resurserna utvecklades negativt under fjolåret. 37 anger att läget var oförändrat och endast fem säger att de fått mer personal. Av de sistnämnda arbetar fyra i polisregion Syd och en i region öst, skriver dn.se som tagit del av rapporten, som gjorts inom polisen.

Polismästaren Johan Dixelius, som utvärderat omorganisationen, säger enligt tidningen att antalet poliser i landet som jobbar med ingripandeverksamhet och brottsförebyggande har minskat i stället för att öka.

– Det var inte avsikten med reformen, konstaterar Dixelius som enligt Dagens Nyheter rekommenderar rikspolischefen att "omgående ta itu med problemen".

DN skriver att uppgifter ur polisens IT-system bekräftar den bild de 90 lokalpolisområdescheferna ger. De visar att antalet poliser i yttre tjänst minskade med 78 stycken i fjol. Första halvåret 2015 minskade antalet arbetstimmar med drygt 100 000 jämfört med motsvarande period 2014, enligt tidningen.