Det franska jordbruksdepartementet meddelade den 22 mars att de misstänker ett fall av galna-ko-sjukan i landet, rapporterar den franska nyhetssajten Le Monde.

En misstanke om ett fall av BSE, bovin spongiform encefalopati, även kallat galna ko-sjukan, har upptäckts i Frankrike. Det är första gången ett fall av galna ko-sjukan upptäcks i Frankrike sedan 2004, rapporterar Le Monde.

Prover från den ko det handlar om har nu sänts till ett laboratorium för slutgiltig bedömning och resultatet från undersökningen beräknas komma inom åtta till tio dagar.