– Jag vet att det finns uppgifter som säger att de skulle vara avlidna men så länge detta inte är bekräftat betraktar vi dom som levande.

Chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström om trion som häktades i sin frånvaro.

Fakta: 300 till Syrien och Irak

Säpo har i dag namn på 286 personer som rest från Sverige till Syrien och Irak. Eftersom det finns ett visst mörkertal räknar Säpo med att det handlar omkring 300 personer.

Av dem bedöms drygt 40 ha dött och 120 finnas kvar i Syrien och Irak.

Nästan 130 ska ha återvänt till Sverige.

Fakta: Terroristrättegången

Vid en husrannsakan i ett annat ärende hittades en film som visar hur två män får halsarna avskurna. Enligt polisens analys är materialet filmat utanför staden Aleppo i Syrien våren 2013.

Två män, 30 respektive 32 år gamla, bosatta i Göteborg åtalades för terroristbrott alternativt folkrättsbrott och mord. Båda dömdes i december till livstids fängelse.

På filmerna syns flera maskerade män, och tingrätten slog fast att de båda männen är med i filmerna. Ingen av dem utför själva morden med rätten slår fast att de genom sitt agerande ska betraktas som gärningsmän. Männen har hela tiden nekat till brott och domarna är överklagade

I december dömdes två män till livstids fängelse för terroristbrott, den första domen i sitt slag i Sverige. Nu häktas ytterligare tre män i sin frånvaro misstänkta för terroristbrott genom mord. I somras häktades en annan man, också misstänkt för inblandning.

Alla sex figurerar på den uppmärksammade filmen och alla hör hemma i nordöstra Göteborg.

Gängbildningen

– Det beror sannolikt på den omfattande gängbildningen i områdena, säger Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, och hänvisar till forskning som gjorts.

– Om en reser från ett sådant gäng så reser fler. Om någon dör åker andra ner för att hämnas den brodern. Det bygger väldigt mycket på gäng, det är den närmaste förklaringen man kommit fram till, säger Mona Sahlin.

Åklagaren säger sig inte ha någon kunskap om den inbördes relationen mellan de sex när de bodde i Göteborg och inte heller omfattningen av rekryteringen.

TT: Kan fler komma att identifieras från filmen?

– Jag kan inte se det just nu, säger Agnetha Hilding Qvarnström.

Knivarna

TT: Vad innebär medhjälp till terroristbrott?

– Att de på platsen medverkat och fysiskt och psykiskt stärkt och styrkt dem som håller i knivarna och skär halsen av de här männen.

– Det jublas och skrattas och det är ett gemensamt uppsåt.

Om de tre som häktades i sin frånvaro på måndagen över huvud taget lever är oklart. På sociala medier kan utläsas att åtminstone två skulle vara döda och då redan sedan 2014. Men för att åklagaren ska kunna komma vidare med utredningen, till exempel genom att utfärda en europeisk arresteringsorder och då efterlysa männen internationellt, krävs att de först häktas.

Avlidna

– Jag vet att det finns uppgifter som säger att de skulle vara avlidna men så länge detta inte är bekräftat betraktar vi dem som levande, säger åklagaren.

Tre offentliga försvarare är utsedda som har den udda uppgiften att tala för personer de aldrig varit i kontakt med, eller ens vet om de lever.

– Det kan man ju egentligen inte göra effektivt, men man får utgå från att klienten förnekar brott tills man får andra direktiv, säger Ulrik Smedberg, en av försvararna.