Sänk blodtrycket med hjälp av mobilen. En ny avhandling från Sahlgrenska akademin visar att ett interaktivt webbsystem i den egna mobilen kan vara ett effektivt sätt att få bättre kontroll på blodtrycket.

50 patienter med högt blodtryck har deltagit i studien som pågick i åtta veckor. I mobilen redovisade patienten själv bland annat puls, läkemedelsintag, blodtryck, livsstil och välbefinnande. Webbsystemet skickade i sin tur frågor, individuella meddelanden och påminnelser till patientens mobil. Enligt studien fick testpersonerna en bättre förståelse för sambandet mellan livsstil och blodtrycksvärde.

"Resultatet visade en statistisk och kliniskt signifikant sänkning av blodtrycket mellan första och sista veckan av studien", säger Ulrika Bengtsson, doktorand vid Sahlgrenska akademin i Göteborg som utvecklat systemet, i ett pressmeddelande.