Fakta: Förslaget

Ett bidragstak införs i försörjningsstödet och etableringsersättningen.

Försörjningsstöd hette tidigare socialbidrag. Etableringsersättning ges till nyanlända.

Taket innebär att ett hushåll utan skattepliktig inkomst maximalt ska få 75 procent av lägstalön och bostadsbidrag i samlade bidrag.

Taket inkluderar inte barnbidrag och underhållsstöd.

Det gäller personer som får försörjningsstöd eller etableringsersättning av arbetsmarknadsskäl.

Personer som får bidragen på grund av sjukdom eller av sociala skäl omfattas inte.

Källa: Moderaterna.

Enligt partiledaren Anna Kinberg Batra är ökningen av bidragen i Sverige på väg att bli ohållbar.

– En sådan utveckling har Sverige inte råd med. I dag är det för många som känner att det lönar sig bättre att gå på bidrag än att arbeta, säger hon på partiets ekonomiska seminarium.

Bidragstaket ska omfatta personer med etableringsersättning eller försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl. Inom försörjningsstödet ska det inte omfatta den som är sjuk eller av andra sociala skäl inte kan arbeta. Beräkningen gäller exklusive barnbidrag och underhållsstöd.

Öka drivkrafterna

I dag kan de samlade bidragen för en familj utan skattepliktig inkomst uppgå till nästan 28 000 kronor efter skatt för en trebarnsfamilj och mer än 30 000 kronor för en fyrbarnsfamilj.

– Varför ska en person som får 30 000 kronor i bidrag ta ett arbete som kanske bara ger hälften så mycket, säger Anna Kinberg Batra.

Alla hushåll som får försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl ska omfattas av bidragstaket. Det var 2014 cirka 124 000 personer, vilket motsvarar ungefär hälften av de vuxna bidragsmottagarna.

Mer rättvist

Dessutom omfattas alla nyanlända med etableringsersättning, som beräknas uppgå till cirka 70 000 personer 2016 och 100 000 2017.

– Vi måste ha bidragssystem som uppmuntrar till arbete. I dag ligger bidragen ivägen för att komma in i arbetslivet, säger partiets ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson.

Bidragstaket ska kombineras med aktivitets- och flyttkrav i försörjningsstödet samt fler timmar i förskolan.

– Vi anser att det här är mer rättvist och ökar drivkrafterna för att arbeta, säger Ulf Kristersson.