Fakta: Elda rätt

Få fyr snabbt och till hög temperatur. Använd torra stickor eller låt elden ta sig i finhuggen ved innan du fyller på med större vedträn.

Se till att ha en ordentlig glödbädd när ny ved läggs på.

Pyrelda inte utan se till att det finns tillräckligt med luft för effektiv förbränning.

Följ eldnings- och skötselinstruktionerna.

Källa: Naturvårdsverket

– Testet visar att man kan minska både föroreningarna i utomhusluften och minska sina uppvärmningskostnader, säger Martijn Jansen på Energimyndighetens Testlab.

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap finns det i Sverige över 1,7 miljoner vedeldade eldstäder som till exempel braskaminer. Energimyndighetens test visar att vedförbrukningen kan minskas med omkring 20 procent och att utsläppen av stoft och oförbrända kolväten kan reduceras med upp till 85 procent i en ny braskamin, jämfört med en äldre.

Nytillverkade kaminer är både mindre och har bättre verkningsgrad. Testets modernare kaminer hade en verkningsgrad på 75–80 procent mot 59–66 procent för äldre. Oavsett ålder på kaminen är det viktigt att följa tillverkarens instruktioner om hur kaminen ska eldas, säger Jansen.

– Eldar man för mycket eller för lite ved försämras förbränningen och man ska ofta låta den första brasan brinna ut innan man matar med mer ved. Och luckan ska vara stängd och reglagen stå rätt. Allts sådant brukar stå i instruktionerna, säger han.

Från 2018 ska alla nya braskaminer ha energimärkning och från 2022 kommer krav på högre verkningsgrad och låga utsläpp.