Fakta: Hypotesen om Nefertitis grav

Hypotesen att drottning Nefertiti kan vila i ett hittills okänt utrymme i Tutankhamuns grav i Konungarnas dal i Egypten är relativt ny och kontroversiell.

Den utgår bland annat från att drottning Nefertiti var medregent till sin make, farao Akhenaton, och att hon själv regerade som farao efter hans död kring år 1336 före Kristus.

I sådana fall är Nefertiti identisk med Smenkhare, traditionellt sedd som en manlig regent och Tutankhamuns direkta föregångare.

Enligt hypotesen var Tutankhamuns grav från början avsedd som drottninggrav. Den blev faraograv eftersom Nefertiti tog sig an faraorollen först mot slutet av sitt liv.

Tutankhamuns plötsliga död i ung ålder krävde en nödlösning; någon kungagrav hade inte hunnit förberedas. Därför fick man återanvända de yttre kamrarna av Nefertitis grav medan hon själv vilar intakt i sin ursprungliga grav.

Källa: Nationalencyklopedin och Medelhavsmuseet.

Uppgifterna, som presenterades av Egyptens antikvitetsminister, stärker teorin att drottning Nefertitis okända viloplats kan finnas där.

Hypotesen fördes först fram av den brittiske arkeologen Nicholas Reeves, och han bygger den även på omtolkning av bildmaterial i Tutankhamuns grav.

– Jag tycker att teorin är mycket elegant och i många avseenden trovärdig. Men än så länge är det bara en teori, säger Carolin Johansson, egyptolog på Medelhavsmuseet i Stockholm.

Möjligheten att det kan finnas dolda kammare med organiskt material och metall ser hon som jättespännande.

– Det betyder ju inte bara att vi har tomma utrymmen utan att det kanske också finns något i dem. Och då kommer vi närmare Reeves teori att det faktiskt kan vara en orörd begravning därinne, och det skulle ju vara helt otroligt fantastiskt.

Det organiska materialet skulle kunna vara trämöbler, enligt Carin Johansson.

– Det är ju en vanlig gravgåva. Och metall: det är klart att man tänker på guld när det gäller egyptiska kungagravar.