Fakta: En decimeters vingspann

Monarkfjärilen förekommer framför allt i Amerika. Den förekommer tillfälligt även i Sverige men reproducerar sig inte.

Fjärilens vingspann är ungefär en decimeter.

Monarkfjärilens larver äter giftiga växter och giftet lagras i deras kroppar. Det gör att de smakar illa även som vuxna och är ett skydd mot att bli uppäten av fåglar.

Källa: National Geographic

Den långflygande fjärilens vandring ses som ett av naturens mer fascinerande fenomen. Forskarna har dock länge undrat hur fjärilarna gör för att hitta vägen.

Nu kan forskare vid University of Washington visa att insekterna använder sig av två olika sorters signaler som båda är beroende av solen och som integreras med varandra.

Signalerna kommer dels från nervceller i antennerna som registrerar vilken tid på dagen det är, dels från nervceller i ögonen som berättar om solens horisontella position. De två signalerna matchas sedan mot varandra. Resultatet blir en sorts solkompass där eventuella avvikelser mellan dessa två kontrollsignaler talar om för fjärilen om och i så fall hur den bör korrigera sin kurs.

För att bevisa sin teori konstruerade forskarna ett modellsystem med dessa två kontrollmekanismer och såg att det fungerade alldeles utmärkt.

– Det är väldigt spännande, eftersom forskningen visar hur ett beteende produceras av en integrering av signaler, säger Eli Shlizerman, professor i matematik vid University of Washington, till BBC News.

Forskningen presenteras i Cell Reports.