Fakta: Mord och dråp

Om någon med avsikt berövar en annan person livet, är huvudprincipen att gärningen ska betecknas som mord.

Straffet för mord är fängelse i minst tio år, som mest livstid.

Under vissa omständigheter, bland annat med hänsyn till vad som föregått brottet, kan det i stället rubriceras som dråp.

Straffet för dråp är fängelse i minst sex och högst tio år.

I en äldre strafflag definierades dråp som uppsåtligt dödande i hastigt mod.

Källa: NE

Den 26-årige mannen bodde tidvis hos sin arbetsgivare på en ort i Tanums kommun i norra Bohuslän. Enligt åklagaren hade de två männen utvecklat en nära relation, nästan som om de vore far och son.

Men 26-åringen upplevde också att arbetsgivaren, som var i 50-årsåldern, kränkte hans muslimska tro. I januari dödade han den äldre mannen i dennes bostad. Offret fick skador av omkring 60 knivhugg eller stick.

Kammaråklagare Thomas Willén anser att 26-åringens motiv för dådet huvudsakligen var religiöst.

– Han hade gjort sökningar på religiösa begrepp, och efter gärningen skrev han religiösa texter på väggen i den avlidnes bostad, säger Thomas Willén.

Enligt åklagaren har 26-åringen i stora drag bekräftat den motivbilden under förhören. Men han ansåg också att han inte fått rätt betalt för sitt arbete, och var dessutom rädd att förlora sin anställning.

Man har inte funnit någon koppling mellan 26-åringen och någon terrororganisation.

– Det är inte en sådan gärning, säger åklagaren Thomas Willén.