– Det har inte gått att fastslå när mannen bragts om livet, eller i vilken ordning saker skett.

Kammaråklagare Klas Lundgren.

Fakta: Bevistalan

Bevistalan kan väckas av åklagare vid domstol om ett allvarligt brott misstänks ha begåtts av någon som var under 15 år vid händelsen.

Det hålls rättegång och domstolen ger en dom om vad som bevisligen hänt. Men inget straff utdöms.

Det krävs ett särskilt initiativ, till exempel från vårdnadshavare eller socialnämnd, för att en bevistalan ska inledas.

Pojkarna är så unga att de varken kan åtalas eller dömas till straff. I stället väcktes en så kallad bevistalan för att få utrett vad som hänt.

Den 65-årige mannen hittades knivdödad i sin bostad för ett år sedan. De två pojkarna, som rymt från ett familjehem i närheten, visade sig vara inblandade. Men pojkarna har gett olika berättelser om vad som hänt. Nu har båda friats även av hovrätten för västra Sverige, liksom tidigare i Varbergs tingsrätt.

Domstolarna fastslår att någon av pojkarna måste ha dödat mannen, men det går inte att säga vem. Någon kanske talar sanning, och är i så fall oskyldig till mordet. Åklagaren har inte kunnat visa att de agerat i samförstånd.

Mycket är oklart om händelseförloppet. En av pojkarna hävdar att de var i mannens hus två gånger, med nästan ett dygns mellanrum. Båda har erkänt grov stöld.

– Det har inte gått att fastslå när mannen bragts om livet, eller i vilken ordning saker skett i huset, säger kammaråklagare Klas Lundgren.

Det är oklart om domen kommer att överklagas.