Kvinnan knivhöggs till döds i slutet av maj i år i en lägenhet i stadsdelen Rosenlund. Mannen hävdade i tingsrätten att han var kraftigt drogpåverkad och inte kunde minnas något av det som hänt. För hovrätten förklarade 28-åringen att minnet börjat klarna och att han i sitt påverkade tillstånd uppfattade kvinnan som en annan person som han tidigare bråkat med.

Mannens advokat hävdade att kvinnan också kunde ha ett visst ansvar för det inträffade eftersom hon befann sig i en missbrukarmiljö där det tidigare under dagen förekommit en del incidenter men trots det valde att stanna kvar hos mannen.

Hovrätten skriver i sin dom inte att det finns några förmildrande omständigheter och att mannen fortsatt ska dömas för mord. Att han skulle ha misstagit sig på vem han angrep fritar inte mannen från ansvar, menar rätten.

Att man trots det väljer att döma ut ett tidsbestämt straff förklarar hovrätten i domen med att "omständigheterna inte gått utöver ett sådant brott som mord är. Utgångspunkten är då att påföljden bestäms till ett tidsbestämt straff och inte livstid."