Migrationsminister Morgan Johansson (S) konstaterar i dag på en pressträff att antalet flyktingar växer snabbare än vad Sverige kan ordna fram boende åt dem.

- De som kommer kan mötas av beskedet att det inte finns några boenden.  Då får de avgöra om de vill vara kvar i Tyskland, där de faktiskt har ett boende, eller ge sig av till Sverige.

– De som kommer hit får vara beredda att lösa sitt boende på egen hand. Vi har nu nått gränsen, säger han till Aftonbladet.

Mikael Ribbenvik, operativ chef för Migrationsverket, kom tidigare med samma budkap i ett pressmeddelande.

"Systemet är redan överbelastat, och vi ser nu att antalet asylsökande på väg till Sverige ökar", säger han. 

Enligt myndigheten har situationen skärpts ytterligare av att mottagningsförhållandena för asylsökande försämrats i Tysklan där många bor i tält.

Migrationsverket bedömer att det nu behövs omkring 20 000 kommunala evakueringsplatser.

Platser i sporthallar

Läget för kommunerna och migrationsverket är "mycket, mycket ansträngt" på grund av flyktingtrycket, uppgav arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) på en pressträff där det också framgick att regeringen begär EU-pengar från en särskild fond för mottagandet.

– Jag skulle inte använda ordet nödsituation, men vi är i ett mycket, mycket ansträngt läge, säger Ylva Johansson med anledning av att regeringen nu ger Migrationsverket i uppdrag att söka EU-stöd.

I dag finns omkring 3 000 kommunala evakueringsplatser. Migrationsverket bedömer att det behövs totalt 20000 platser "i till exempel gymnastik- och sporthallar för att klara den akuta situationen", enligt Mikael Ribbenvik

"Kommunerna måste hjälpa oss att få fram dessa platser, och det behöver gå snabbt".

Nytt stödboende

Samtidigt pågår en boendeupphandling som kommer att ge 10 000 nya platser. Myndigheten får tillgång till de platserna under november och december.

Verket har också begärt hjälp hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

"Budskapet från Migrationsverket till MSB är att 110 000 boendeplatser behövs, varav 50 000 i år och 60 000 nästa år, för att klara situationen".

På pressträffen berättade Ylva Johansson och barn- och äldreminister Åsa Regnér (S) att regeringen har fattat beslut om en proposition med förslag om en ny och mer anpassad boendeform för ensamkommande, kallat stödboende, som ska införas vid årsskiftet.

– Sverige tar ett mycket stort ansvar för de ensamkommande barnen, säger Regnér och tillägger att även för den kategorin måste andra EU-länder ta en mycket större andel än hittills och barn omfördelas inom unionen.

Gränskontroller - öppen fråga

Regeringen tillsätter också en utredning som ska föreslå en bättre ordning för mottagandet, när det gäller bostäder för de som kommer, aktiviteter och organiserad sysselsättning, bland annat. Den ska dock inte lämna sina förslag förrän i början av 2017.

– Det räcker naturligtvis inte med att tillsätta utredningar, det känns lite så när man kommer med en utredning i ett akut läge. Men vi måste också ta ansvar för det långsiktiga, säger Ylva Johansson och tillägger, som svar på en fråga på pressträffen, att frågan om gränskontroller är en "öppen fråga".

– Vi har samma besked som tidigare, när polisen bedömer att man behöver det så, dit har man inte kommit än. Men frågan är inte avförd.