Fakta: MP:s jobbförslag

Snabbare beslut om uppehållstillstånd, utvidgat rut-avdrag för hushållsnära tjänster, förenklar att snabbt starta företag, fler extratjänster i välfärden och fler gröna beredskapsjobb samt intensifierade samtal mellan fack och arbetsgivare om sänkta lönekostnader eller förenkling för att validera nyanländas kompetens.

Förslagen kommer från språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin samt Magda Rasmusson, tillförordnad migrationspolitisk talesperson, och Marco Venegas, arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Källa: DN Debatt

Unga och nyanlända med svag utbildningsbakgrund, eller som ännu inte behärskar svenska, behöver bättre hjälp att ta ett första steg in på arbetsmarknaden, skriver fyra tunga MP-företrädare på DN Debatt.

Ett resonemang går på att arbetsmarknadens parter (arbetsgivare och fack) anstränger sig mer för att hitta nya former som ger jobb åt fler: "Det kan handla om sänkta lönekostnader."

– Den typen av diskussion måste huvudsakligen föras mellan parterna, men vi kan göra en del, svarar språkröret Gustav Fridolin och exemplifierar med ännu mer skatteavdrag i rut-modellen utöver det som partierna kom överens om i migrationsförhandlingarna.

Svenskt Näringsliv tycker att nyanlända ska kunna konkurrera om jobben med lägre löner. Gustav Fridolin poängterar att MP-linjen inte sammanfaller med arbetsgivareorganisationens förslag.

– Lönerna sätts inte av staten. Däremot kan staten göra insatser för lönekostnaden. I dag gör vi det genom olika former av instegsjobb, nystartsjobb mer mera. Men ofta har de modellerna varit rätt komplicerade och inte gett en bra effekt. Rut-avdraget är en enkel modell.