Fakta: MP-kongressen

Kongressen hålls i Karlstad den 13-15 maj. Isabella Lövin och Gustav Fridolin föreslås bli nya språkrör.

Det är en så kallad temakongress, vilket innebär att alla motioner måste vara på temat global, hållbar utveckling.

Flera av motionerna handlar om flyktingpolitik, bland annat finns krav på en flyktingamnesti, att reglerna för anhöriginvandring återställs, att medicinska åldersbedömningar inte ska förekomma och att MP ska ta avstånd från beslutade åtstramningar i asyl- och migrationspolitiken.

Partistyrelsen anser att MP ska verka för förbättringar i svenskt flyktingmottagande och för etablering av nya invånare, så att Sverige så snart som möjligt ska kunna återgå till mer humana flyktinglagar.

Rekordmånga miljöpartister har undertecknat motionen om att fred ska bli ett prioriterat politikområde. Den stöds av riksdagsledamöter, MP-nestorn Per Gahrton, tidigare språkröret Eva Goës och en rad distrikt och lokalavdelningar från norr till söder.

Rimlig chans

– Jag tror att med tanke på debatten om värdlandsavtalet med Nato och de stora försvarssatsningarna som regeringen genomfört, så har många miljöpartister ett starkt behov av att uttrycka hur det bör kompletteras med ökade civila insatser för fred. Det talar för att motionen har en rimlig chans att gå igenom, säger Carl Schlyter, riksdagsledamot och en av initiativtagarna.

– Till en ytterst liten kostnad skulle Sverige kunna skapa en global resurs som kan gå in i konflikter innan de leder till militära konflikter.

Han tonar ned motionens målsättning att det ska vara fred i världen senast 2099, årtalet är mer till för att arbetet ska ha ett mål att sikta mot.

Avfärdar

De som står bakom förslaget vill att arbetet med en vålds- och krigsförebyggande fredspolitik ska intensifieras och systematiseras. Så långt håller partistyrelsen med, men kraven på ett särskilt fredsdepartement och en fredsminister avfärdas helt.

– Vi tror i sak inte att det fungerar. Det går inte att separera ut fredsfrågorna från annan utrikes- och biståndspolitik, av samma anledning som biståndsministern är en del av utrikesdepartementet och inte har ett eget departement, säger Jon Karlfeldt, sammankallande i partistyrelsen.

– Dessutom anser vi inte att kongressen är rätt forum att fatta beslut om regeringskansliets interna organisation.

Ett liknande förslag behandlades redan på förra årets kongress, men avslogs då. Sedan dess har initiativtagarna mobiliserat och hoppas att förslaget ska få stöd i Karlstad i helgen.