Fakta: Dialog efter reaktioner

Bakgrunden till den så kallade dialogkonferensen är att regeringens restriktiva flyktingpolitik lett till kraftfulla reaktioner i partiet och att många medlemmar har efterlyst mer dialog och inflytande. Frågor som diskuterades var åtgärder för att förbättra kapaciteten i flyktingmottagandet och snabbare och bättre etablering av flyktingar.

Inga beslut fattades. Nästa stora beslutstillfälle för partiet är i mitten av maj på kongressen i Karlstad. Förslagen som kom upp på lördagen ska nu bearbetas av partistyrelsen och riksdagsgruppen.

Mötet ägde rum på tre orter samtidigt: Malmö, Västerås och Härnösand. Drygt 300 personer deltog. Förutom partistyrelsen, riksdagsledamöter och statsråd var kommunalråd, region- och landstingsråd, ordföranden i lokalavdelningar och distrikt, förtroenderådet och representanter från bland andra Grön Ungdom, Gröna Studenter inbjudna

Källa: Miljöpartiet

Den rödgröna regeringens besked i höstas att under tre år lägga asylpolitiken på EU:s lägstanivå för att minska antalet asylsökande har varit smärtsamt för de flesta miljöpartister. Kritiken har varit hård mot partiledningen och lördagens möten om flyktingpolitiken i Malmö, Västerås och Härnösand blev en kombination av gruppterapi och brainstorming.

– Det märks att det här berör djupt. Vi arbetar för att kunna höja kapaciteten i mottagandet och förbättra etableringen. Målet är att så snart som möjligt kunna återgå till en mer human migrationspolitik, säger Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson.

Vill inte älta

Trots besvikelse och ilska över att en regering med miljöpartistiska statsråd har gjort det svårare för asylsökande att komma till Sverige, var det inte det som dominerade mötet i Malmö.

– Alla vet det, vi behöver inte älta det, säger Karolina Skog, kommunalråd i Malmö.

– Vi är inte nedslagna över att hösten var hemsk och traumatisk. Vi vill rusta Sverige för att klara mottagandet framöver. Vi vill skapa svängrum för våra rikspolitiker, och inte bli inlåsta en gång till.

De över 300 deltagarna på de tre orterna är mestadels kommunal-, landstings- och regionråd och andra förtroendevalda. Personer som i sin vardag möter asylsökande utan bostad, ensamkommande barn och har problem att hitta tillräckligt många socialsekreterare och lärare. Förslagen från mötet handlar till exempel om snabbspår för företagare och lärare och att anordna kommunala asylboenden.

Fler vill skärpa

MP och S i Malmö driver på regeringen hårt för att förändra lagen om eget boende (ebo).

– Det är ett rimligt krav, men om vi ska ställa ut nya löften måste vi se till att vi har kraften i systemet att klara av det, säger språkröret Gustav Fridolin.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) anser att det helst inte bör komma fler än 70 000 asylsökande i år och har flaggat för fler åtgärder om antalet asylsökande inte minskar i den omfattning som regeringen önskar. I debatten är det fler partier som vill skärpa politiken, än att gå MP:s väg.

– Miljöpartiets uppgift i det läget måste då vara att bevisa för dem att vi faktiskt klarar det, säger Gustav Fridolin.