Fakta: Opinionen enligt Novus

Novus har intervjuat 3 005 personer över telefon mellan den 18 april och 8 maj. Andelen osäkra väljare är 6,7 procent. Undersökningen ger svar på frågan "Hur skulle du rösta om det var val till riksdagen i dag?".

Parti, stöd i procent, förändring sedan förra månaden:

S: 25,9 (–0,1)

M: 25,7 (+1,7)

SD: 17,7 (–1,2)

V: 7,3 (+0,2)

L: 6,5 (+0,7)

C: 6,0 (–0,8)

MP: 4,5 (–1,1)

KD: 3,3 (+0,2)

S+V+MP: 37,7 (–1,0)

M+L+C+KD: 41,5 (+1,8)

Källa: TV4/Novus

Miljöpartiets turbulenta veckor fortsätter att ge utslag i väljarundersökningarna. I Novus senaste mätning, som gjorts på uppdrag av TV4, får MP 4,5 procent, en nedgång med 1,1 procentenheter jämfört med april. Det är partiets lägsta notering hittills i en Novus-mätning.

Mest backar Sverigedemokraterna, nedåt 1,2 procentenheter till 17,7 procent.

På andra sidan vänder Moderaterna uppåt efter två månader av minussiffror. M får stöd av 25,7 procent av väljarna, en ökning med 1,7 procentenheter. Partiet plockar framför allt väljare från C och S, men också från SD.

Allianspartierna har nu ett samlat stöd på 41,5 procent jämfört med de rödgröna som ligger på 37,7 procent.

Utanför riksdagen konstateras att stödet för Feministiskt initiativ fortsätter att öka. Partiet får nu stöd av 2,5 procent av väljarna.

MP:s nedgång är mätningens enda statistiskt säkerställda förändring.