– Det måste tas på stort och seriöst allvar.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) om senaste tidens mastsabotage och flygstopp.

Fakta: Det här är totalförsvaret

Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Under högsta beredskap, om Sverige skulle befinna sig i krig, tar totalförsvaret över den amhällsverksamhet som då skall bedrivas.

Totalförsvaret består av militär verksamhet och civil verksamhet. Försvarsmakten har ansvar för att organisera det militära försvaret och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap organiserar det civila försvaret.

Källa: Försvarsmakten

Fakta: Fler mastattentat

Februari 1988: Övre halvan av en 326 meter hög tv- och radiomast i Sollefteå rasar efter att extrema väderförhållanden utsatt masten för onormal isbildning.

1988: En godsägare i Karlshamnstrakten döms till dagsböter efter att tillsammans med en medhjälpare ha sågat ned en tio meter hög militär radiomast.

Mars 1989: Två värnpliktiga skadas när en militär radiomast i Uppsala rasar. De två befinner sig ett tiotal meter upp i masten. Polisen misstänker att den utsatts för sabotage.

Augusti 1994: En av tullens radiomaster i Örnsköldsvik utsätts för ett sprängattentat som delvis förstör mastens betongfundament.

April 2008: En miljöaktivist, som säger sig protestera mot samhällsutvecklingen, tänder eld på en radiomast utanför Älmhult. Mannen döms senare för sabotage.

2009: En man grips med en sprängladdning vid en telemast i Alingsås. Han åtalas senare misstänkt för försök till sabotage, men frias eftersom sprängladdningen inte anses vara tillräckligt kraftfull.

Maj 2016: En kabel och en ledningsstolpe vid en mast söder om Tranemo klipps av i början av maj. Den avklippta kabeln påverkar räddningstjänstens arbete under några dagar, eftersom personalen inte kan larmas på vanligt sätt.

Maj 2016: En förundersökning om grovt sabotage inleds efter ett misstänkt attentat mot en tv- och radiomast utanför Borås sedan den över 330 meter höga Häglaredsmasten rasat.

De senaste dagarnas händelser visar på svagheter i det svenska samhället. Från Myndigheten för samhällsskydd (MSB) säger man att det finns lärdomar att dra utifrån de störningar som drabbat svensk infrastruktur de senaste dagarna.

– Att en enskild mast går ned påverkar ganska lite. Men självklart är vi väldigt beroende av fungerande kommunikation. Om ett antal viktiga knutpunkter slås ut så kan det vara allvarligt, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör vid MSB.

Intressant mål

På kort tid har tre telemaster saboterats eller skadats och under torsdagen stoppades 113 flyg efter ett datorhaveri. Dessutom drabbades SJ när biljettbokningssystemet kraschade.

– Om man tänker sig ett angrepp där någon försöker skada Sverige är det självklart intressant att slå mot kommunikationen, säger Svante Werger.

I början av juni ska MSB och Försvarsmakten presentera en rapport där bland annat situationen för det svenska totalförsvaret avhandlas. Svante Werger vill inte föregripa den, men konstaterar att det finns problem.

– Det finns sårbarheter i samhället och vi måste fråga oss om det är svagheter som vi egentligen vill ha, säger han.

– Vi har inte bra reservsystem om de digitala systemen fallerar.

Starkare totalförsvar

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) är väldigt intresserad av vad som kan ligga bakom den senaste tidens flygstopp och sabotage mot sändarmaster.

– Det måste tas på stort och seriöst allvar.

I inriktningsbeslutet för Sveriges försvar 2016–2020 lyfter regeringen fram att totalförsvaret behöver stärkas.

– Vi har angett en linje om att vi successivt ska bygga upp ett totalförsvar som fungerar bättre än det gör i dag, säger Hultqvist.

Den telemast som lossnat från ett vattentorn i Falköping hade inte utsatts för sabotage. Polisen i Skaraborg uppger att masten släppte på grund av vädrets inverkan.

Enligt Lisa Nordahl, säkerhetsdirektör på länsstyrelsens i Västra Götaland, ser varken MSB, polis eller Säpo något samband mellan masthändelserna i Borås och Tranemo och flygstoppet eller SJ:s havererade biljettbokningssystem.