I oktober fick Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att samordna hanteringen av flyktingkrisen, ta fram nationella lägesbilder över vilka åtgärder som behöver vidtas och informera regeringen.

Förra veckan beslutade MSB att dra ner på takten. Tidigare lämnade MSB lägesbilder veckovis, nu ska de komma vid behov.

– Vi ser att det finns ett antal tydliga och besvärliga utmaningar som måste hanteras och lösas, men inte att det kommer upp helt nya frågor. Vi har inte slutat med vårt arbete helt och hållet, men vi har dragit ner på ambitionen, säger kommunikationsdirektör Svante Werger.

I höstas arbetade periodvis över 100 personer heltid med flyktingkrisen.

– Nu skulle jag säga att det är under hälften, säger Svante Werger.

Samtidigt blir det glesare mellan rapporterna till regeringen.

– De är på en enklare nivå. Inte lika djupa och genomarbetade analyser, utan mer om förändringar och händelser eller särskild information vi får, säger Svante Werger.