Så svarar försäkringsbolagen

Jessica Källman, pressansvarig If skadeförsäkring:

"I dag är det många färre för tidigt födda barn som får avslag på personförsäkringsansökningar jämfört med för några år sedan. Branschen har tagit till sig av kritiken och vårt bolag har förändrats sedan en ganska lång tid tillbaka.
Vi gör alltid individuella bedömningar och tittar på hur barnet mår. Om någon inte har kunnat teckna en försäkring direkt, följer vi utvecklingen och erbjuder alltid omprövning efter en viss tid.
Vi har full förståelse för att föräldrar som nekats försäkring känner stor frustration. Det är också känsligt att någon utomstående ska uttala sig om ens barn."
 
Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert Trygg-hansa:
"Vi gör alltid en individuell prövning utifrån barnets hälsa och de svar vi fått in från föräldrarna.
I vår bedömning tar vi hänsyn till alla omständigheter kring barnet, som till exempel födelsevikt, eventuella komplikationer vid förlossningen och hur barnet mår. Utifrån den samlade bilden gör vi sedan en bedömning.
Jag har stor förståelse för att man som förälder kan känna sig besviken och därför är det glädjande att vi i de allra flesta fall kan erbjuda en barnförsäkring."
 
Knis Karin Björklöf, pressansvarig Länsförsäkringar:
"Barnens hälsotillstånd kan vara svårbedömda när man är född för tidigt, så då behöver vi ytterligare observationstid för att se hur barnet tillväxer och utvecklas.
Många av dessa barn, som får ett avslag i tidig ålder, kan vi oftast försäkra när dessa kontroller har utförts.
Självklart har vi en förståelse för att man vill sitt barn det bästa och det bästa vore ju om vi kunde erbjuda försäkring till alla. Men har vi en förhöjd och/eller oklar framtida risk så skulle skadekostnaderna i försäkringen bli så höga att försäkringen skulle bli väldigt dyr för alla försäkringstagare."
Då kan försäkringsbolagen neka

För att försäkringsbolagen ska kunna avslå en ansökan om en personförsäkring ska det finnas särskilda skäl.

Till exempel ”om risken för att det ska bli en skada är för stor” eller ”om den som ska försäkras har en speciell sjukdom som försäkringsbolaget anser innebär en stor risk för framtida problem”.
Försäkringsbolagen måste ge dig en individuell motivering om du inte får någon försäkring eller om du erbjuds en begränsad försäkring. Ett beslut som kan överklagas i domstol.
Källa: Konsumentverket

Mikael Evald, 34, pappa till My:

”My föddes i april förra året. Hon vägde 512 gram. I början var det problem med syresättningen bland annat. Nu mår hon jättebra. Det enda är att hon är ganska liten, men det var ju å andra sidan hennes storasyster också.

Man hörde ju en del innan att det skulle vara svårt att skaffa barnförsäkring, jag gav mig fan på att lyckas. Men vi fick avslag direkt hos flera bolag. Jag överklagade flera gånger, men det var som att stångas mot en vägg. De ansåg att hon var riskfylld, trots att de inte visste någonting om henne. Bara hennes vikt och vilken vecka hon var född i.

Om jag har ett nergånget hus kanske det blir svårare att försäkra. Men att mitt barn skulle vara för nergånget eller för slitet för att försäkra kommer jag aldrig ha någon förståelse för.

Nu har vi till slut lyckats få en medlemsförsäkring via Mys mammas fack.”

LÄS MER: Hon kämpade för att få försäkra lilla Nore: Vi fick tvärnej 

LÄS MER: Dante nekades försäkring: Känns som en smäll på käften 

LÄS MER: Utredning visar: Försäkringsbolagen bryter mot lagen