Sedan flygkraschen i lördags har det förekommit många rykten om tänkbara orsaker, om det är en olycka eller ett terroristdåd, om de svarta lådorna är skadade eller inte och om säkerheten på flygplatsen. Brittiska och amerikanska myndigheter verkar övertygade om att det funnits en sprängladdning ombord på planet och den brittiske utrikesministern Philip Hammond har stoppat alla brittiska flyg till Sharm el-Sheikh och även beslutat att alla britter i området ska evakueras. Slutsatserna om flygkraschen ska vara resultatet av ett noggrant underrättelsearbete, enligt Hammond.

Olyckligt politiserande

Nederländernas myndigheter stoppade på torsdag förmiddag också alla flyg till Sinai

Från ryskt håll kommer uttalanden om att Storbritanniens beslut egentligen beror på missnöjet över Rysslands agerande i Syrien.

– Det hela är lite märkligt eftersom den egyptiska haveriutredningens senaste teorier verkar utgå från en exploderande motor. Bombteorin odlas väldigt mycket i USA och utgår från satellitbilder. Men de kan ju lika gärna visa att planet exploderar, säger Jan Ohlsson, chefredaktör för Travel Insider, och tillägger att amerikanerna inte har insyn i utredningen eftersom planet var tillverkat i Frankrike.

– Det är olyckligt att det politiska maskineriet gått i gång. Risken med det är att haveriutredningen försenas och man kan fråga sig om utredningen blir öppen eller inte.

Dålig flygsäkerhet

Terrorexperten Magnus Ranstorp är öppen för flera alternativ och vill inte alls utesluta att en bomb förts ombord.

– Är flygsäkerheten i området dålig? Ja, den håller inte alls samma standard som i Europa. I det här fallet kan man misstänka att en person kanske kommit in bagagevägen eller att någon ur markpersonalen har slunkit igenom. Det har också förekommit vittnesmål från Sharm el-Sheikh om att bagage lämnas obevakat utanför hotellen och sedan förs till flygplatsen. Det skulle vara mycket lätt för IS (Islamiska staten) eller någon annan grupp att smuggla ombord en bomb.

Motorer som exploderar har förekommit vid ett par tillfällen och i båda fallen befann sig planen på marken, enligt Jan Ohlsson. Det finns också en central bränsletank mellan motorerna som kan ha exploderat, även det har hänt tidigare.

– Är de svarta lådorna i gott skick så bör man kunna utläsa om det fanns en bomb ombord av olycksförloppet, men fortfarande tycker jag att teorin om att det är något annat som exploderat kvarstår.

IS förvirrar

Islamiska statens agerande efter olyckan ökar också förvirringen. Först tog gruppen ansvar för kraschen i en video och i en ljudupptagning förklarade nyligen IS att man inte behövde förklara hur det har gått till.

– Om det är ansvariga kommer det kanske mer, men vi vet inte att så är fallet, så vi måste vänta, säger Magnus Ranstorp som tvivlar på videon.

– De vill gärna ta på sig dådet. Det destabiliserar Egypten om turistnäringen undermineras.

SAS har ännu inte beslutat om bolagets avgång till Sharm el-Sheikh från Köpenhamn ska lyfta på lördag som planerat. Besked kommer under dagen och på presstjänsten påpekar man att varken skandinaviska eller europeiska luftfartsmyndigheter har infört restriktioner.