Efter en torr vår och två veckor med mycket litet regn varnar nu SMHI för torka och mycket stor risk för brand från Skåne i söder till Gävle i norr, utmed älvarna i norr och i fjällen.

– Det är väldigt besvärligt nu. Vi har inte haft så torrt under så lång tid och i så stora områden, på många år, säger Conny Peterson, operativa avdelningen på Värends räddningstjänst i Kronoberg, där det råder eldningsförbud.

Här liksom i Skåne, Halland, Småland och fläckvis i Svealand är det så extremt torrt att risken för brand når högsta nivån på SMHI:s 5-gradiga skala. Till tisdagen väntas förhållandena skifta något och områden längre norrut, mot Skaraborg, Östergötland och Sörmland får röda varningsflaggor. Brandflyg inspekterar nu stora delar av skogsområden i hela landet.

– Problemet är att det varit så torrt att det också är torrt i undervegetationen. Det gör att det brinner djupare och längre. Även områden med gran eller lövskog som annars bromsar upp brand är nu så torra att det kan brinna snabbt där med, säger Conny Peterson.

Eldningsförbud råder förutom i Kronoberg också i Jönköpings län och i delar av Kalmar län, Blekinge och i flera kommuner i Västra Götaland.

På SMHI ser man fram mot onsdagens regn.

– Det ska komma lite regn i kväll men det är bara skurar, men på onsdag ska en front komma in med mer ihållande regn och svalare väder, säger meteorolog Charlotta Karlsson.