Genom att slopa investeringsstödet till villor och bostadsrätter kan mer pengar fördelas till företag och lantbruk som fortfarande behöver stöd för att investeringen ska betala sig, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Förra året installerades nästan dubbelt så mycket solceller som året innan, 36,2 megawatt. Men den totala andelen är låg, bara 0,06 procent av Sveriges totala elanvändning kommer från solen.

I höstbudgeten aviserade regeringen ökade solcellssatsningar med 225 miljoner kronor 2016 och ytterligare 390 miljoner årligen fram till 2019, sammanlagt 1,4 miljarder kronor.

Enligt Energimyndigheten skulle man inom ramen för de pengarna kunna bevilja stöd till de 4 300 nuvarande ansökningarna (för motsvarande 600 miljoner kronor) och sedan prioritera om resterande belopp till företag och lantbruk.