Fakta: Ont om bra studier

Exakt hur länge ett barn bör få bröstmjölk eller exakt när smakprover bör introduceras är det ingen som vet. Tillförlitliga studier saknas. Däremot finns det studier som tyder på att barn som ammas drabbas av färre infektioner, jämfört med barn som inte ammas. Amning ses också som bra för barnets och mammans anknytning till varandra.

Det finns också studier som tyder på att amning även är bra för mammans hälsa, att risken att drabbas av äggstocks- och bröstcancer samt typ 2-diabetes senare i livet minskar.

Källa: Socialstyrelsen

Enligt Socialstyrelsens rekommendation, som baseras på Världshälsoorganisationens råd, bör kvinnor helamma sitt barn i sex månader. Därefter rekommenderas fortsatt amning med tilläggskost i tillräckliga mängder, gärna under det första levnadsåret eller så länge föräldrar och barn vill.

Livsmedelsverket, däremot, anser att barnet kan få smakprover (ej portioner) redan från fyra månaders ålder.

– Socialstyrelsen stödjer WHO:s råd som har ett globalt perspektiv. Där räknas även låginkomstländer in, där tillgången på rent vatten kanske inte alltid är en självklarhet, säger Karin Gottvall, sakkunnig på Socialstyrelsen.

TT: Men i Sverige är ju förorenat vatten inget problem, eller?

– Vi ser ingen anledning att inte följa denna rekommendation, även om man inte kan säga att sex månaders helamning är bättre än fyra.

TT: Men blir det inte lite konstigt när två olika myndigheter ger två olika sorters råd?

– Det finns ingen motsägelse i detta. Det är inte fel att helamma i sex månader, men det är inte heller fel att ge små smakprover efter fyra månader om barnet är intresserat. Efter sex månader, däremot, behöver barnet mer näring än vad bröstmjölken ger, säger Karin Gottvall.