Fakta: Vårpropositionen

Regeringen lämnar varje år i april en ekonomisk vårproposition till riksdagen.

Den innehåller förslag till inriktning för finanspolitiken för de kommande åren.

I den aviseras oftast också politiska reformer som kommer i höstens budgetproposition.

Regeringen har hittills bland annat aviserat att kommunerna får tio miljarder kronor mer i statsbidrag 2017

Regeringen har också aviserat en del skatteförändringar för 2017, till exempel en ny bankskatt

Vårpropositionen innehåller också prognoser för Sveriges ekonomi och för offentliga finanser

Vårpropositionen föreslår dessutom var taket för statsbudgetens utgifter ska vara om tre år

Tillsammans med vårpropositionen läggs en vårändringsbudget fram

Den innehåller förslag till ändringar av innevarande års budget

Normalt sett handlar det om höjda anslag på grund av oförutsedda utgifter.

Men även förslag på nya politiska reformer kan finnas med.

Regeringen föreslår till exempel att rut-avdraget i år utvidgas till trädgårds-, flytt- och IT-tjänster

Källa: Finansdepartementet,TT

Det är på onsdag regeringens vårbudget och prognoserna över tillståndet i den svenska ekonomin kommer läggas fram av finansminister Magdalena Andersson. På flera nivåer ser siffrorna ut att peka uppåt, men som DN kan rapportera kommer det svenska flyktingmottagandet påverka den svenska statens finanser. Redan före jul sköt regeringen till 10 miljarder extra till kommunerna för att hantera flyktingmottagandet.

► LÄS MER: Nej, polisen tjänar inte 2000 kronor mer än flyktingar
 

Flera svenska myndigheter kräver mer pengar för att finansiera ökade kostnader som tillkommer av det svenska flyktingmottagandet. Migrationsverket menar till exempel i sitt budgetunderlag att myndigheten står inför en pressad situation, även om tillströmningen av flyktingar minskat markant.

180 000 är inskrivna i Migrationsverkets system, 150 000 av dessa väntar fortfarande besked. Myndigheten menar därmed att man kräver ungefär 30 miljarder kronor mer redan i våländringsbudgeten för 2016, en siffra som kommer hålla i sig till åtminstone 2019.

Om ett par år kommer behoven öka mycket även hos andra myndigheter. Polisen kommer behöva anställda 3 300 personer fram till 2020 och kräver därmed 3,9 miljarder extra under perioden 2017-2019, och 2017 börjar även Arbetsförmedlingen kostnadskurva peka uppåt. Fram till 2019 vill Arbetsförmedlingen ha 25 miljarder extra jämfört med vad regeringen trodde i höstas. 

De ökade kostnaderna baserar på Migrationsverkets prognoser. Dessa är dock mycket osäkra, och skulle flyktingströmmen till Sverige öka kommer ytterligare kostnader uppstå. 

► LÄS MER: Det här är skillnaden mellan att vara nyanländ och asylsökande