Fakta: Myrkottar

Myrkottarna, eller pangolinerna som de också kallas, bildar en egen ordning, Pholidota, bland däggdjuren. De är närmast släkt med rovdjuren.

Ordningen omfattar bara åtta arter, fyra i Afrika, fyra i tropiska Asien.

Den minsta arten, med en vikt på cirka två kilo, är den vitbukiga myrkotten från västra och centrala Afrika.

Den största är jättemyrkotten från samma region. Dess vikt är cirka 33 kilo.

Källa: IUCN, WWF.

Världens länder beslutade på onsdagen vid ett möte i Sydafrika att samtliga åtta arter ska placeras i appendix 1 på den så kallade Cites-listan. Det innebär att all laglig handel med djuren förbjuds.

Cites är den internationella konventionen för reglering av handeln med hotade djur och växter. Alla 182 medlemstater ställde sig bakom beslutet vid omröstningen.

Myrkottarna bildar en egen ordning bland däggdjuren. De har stora fjäll på kroppen som skydd mot rovdjur och ser ut som vandrande stora grankottar. Födan utgörs helt av insekter, främst termiter och myror.

Deras kött betraktas som en delikatess i Kina och Vietnam och deras fjäll tros ha medicinska egenskaper. Detta har lett till en extremt omfattande jakt på djuren. Varje år dödas hundratusentals myrkottar.

Resultatet har blivit att samtliga arter, framför allt de asiatiska, är mer eller mindre hotade till sin existens. Nu är frågan om beslutet i Cites räcker. Den illegala jakten väntas fortsätta – fast det är oklart i vilken omfattning.

– Internationellt kan man inte göra så mycket mer. Man får hoppas att det ger resultat, säger Ola Jennersten på Världsnaturfonden (WWF).