Fakta: EU:s olika migrationsavtal

I juli 2015 enades EU-länderna om att ta emot drygt 22 000 kvotflyktingar. Hittills har 7 272 personer vidarebosatts, inklusive 511 från Turkiet.

I september 2015 enades EU-länderna om att omfördela 160 000 personer som kommit till främst Italien och Grekland. Hittills har 2 280 personer omfördelats, de flesta från Grekland.

EU-kommissionen har föreslagit att 54 000 platser som Ungern sagt nej till i omfördelningsprogrammet, i stället ska användas för vidarebosättning från Turkiet.

I mars i år kom EU och Turkiet överens om att för varje syrier som skickas tillbaka från grekiska öar till Turkiet, ska EU ta emot en annan syrier från Turkiet. Syrier som tidigare inte har försökt att ta sig till EU ska prioriteras. Syftet är att få stopp på farliga båtresor till Grekland och i stället erbjuda en säker och laglig väg. I överenskommelsen ingår också ekonomiskt stöd från EU till Turkiet och löfte om visumfrihet.

Källa: EU-kommissionen

I våras kom EU och Turkiet överens om att skicka tillbaka flyktingar från Grekland till Turkiet och att EU-länder i gengäld skulle ta emot syrier från turkiska läger. Turkiet fick också löfte om pengar och visumfrihet för att man hjälpte till att stoppa de farliga flyktingresorna till Grekland.

Drastisk minskning

I en sammanställning över hur EU:s olika migrationsåtgärder fungerar konstateras att flyktingströmmen till Grekland nästan upphört efter Turkietavtalet. Bara 47 personer om dagen registrerades i maj, jämfört med ett dagssnitt på 1 740 veckorna före.

462 personer har skickats tillbaka till Turkiet och åtta EU-länder har tillsammans tagit emot 511 syrier från Turkiet.

Men framgången är mycket skör, enligt EU-kommissionen. Fler flyktingar måste vidarebosättas och Turkiet måste också leva upp till de villkor som EU satt upp för att lyfta visumkravet. Till exempel kräver EU att Turkiet ändrar sina anti-terrorlagar. Från Ankara kommer signaler om att hela avtalet kan skrotas om landet inte får visumfrihet för resor till EU.

Grekisk oro

Dessutom har Grekland stora problem i sin asylmottagning. 49 000 asylsökande väntar i tillfälliga mottagningscenter för att bli registrerade och få sina ansökningar behandlade. EU-länderna lovade i höstas att hjälpa till och omfördela 160 000 asylsökande från Grekland och Italien, men hittills har det bara blivit 2 280. Trots att tempot ökat är det för dåligt, enligt kommissionen, och fler länder måste bidra.

EU-kommissionen varnar också för att fler båtflyktingar nu kommer till Italien och att stödet dit inte får glömmas bort.

Det är en skyldighet att nu snabba på och tydligt öka antalet som omfördelas, skriver EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos.