Det faktum att ljudet – ett ihållande visslande som sägs påminna om tonen av en flöjt – bara har hörts efter mörkrets inbrott gör det hela än mer gåtfullt. Dessutom har det visat sig att rapporter om ett liknande ljud inkom till den lokala räddningstjänsten för flera decennier sedan.

En ljudtekniker som Reuters har talat med, Tobin Cooley, säger att kombinationen hög frekvens och oklart ursprung är ovanlig när det gäller ljud. Desto vanligare är att lågfrekventa ljud tycks komma från flera olika håll samtidigt.

– Det förvånar mig att de boende inte har kunnat lokalisera var det kommer från, säger Cooley.

Han spekulerar i att ljudet kan orsakas av utsläpp av tryckluft eller gas. Men det lokala gasföretaget har inte hittat några läckor.

– Vi skickade ut en tekniker och han ägnade hela dagen åt att undersöka saken, säger Melissa Moore, talesperson på Northwest Natural Gas.