Fakta: Siffror från rapporten

Av sammanlagt runt 81  000 anmälda misshandelsbrott i nära relationer 2010–2014 klarades cirka 14 500 upp i den meningen att en gärningsperson kunde knytas till brottet. Det motsvarar en så kallad personuppklaring på 18 procent.

De geografiska skillnaderna är stora. I Kronoberg var personuppklaringsprocenten under perioden 31 procent, medan den i Södermanland var 14 procent.

Källa: Stiftelsen Tryggare Sverige

I en jämförbar rapport 2013 var stiftelsens slutsatser i princip desamma som nu: I snitt leder bara två av tio anmälningar om våld mot kvinnor till att en person binds till brottet, vanligtvis genom åtal.

– Det som har hänt på två år är att det snarare är ännu färre brott som personuppklaras, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare i Tryggare Sverige.

TT: Varför?

– En del av problemet är att vi aldrig har definierat vilken förmåga som åklagare, polis och socialtjänst måste ha för att kunna utföra sina uppdrag när det gäller brott i nära relationer.

På onsdagen – internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor – presenterar stiftelsen rapporten i riksdagen. Magnus Lindgren betackar sig för reaktioner i form av floskler som "mer utbildning", "bättre bemötande", "ännu mer samverkan" och "ny lagstiftning".

– Vi har en av de bästa lagstiftningarna i världen, men problemet är att politikerna, lagstiftarna, tror att jobbet är gjort. Politikerna har inte följt lagstiftningen och inte heller klarat ut vilken förmåga som polis, åklagare och socialtjänst måste ha.

– Det här är helt enkelt inte en prioriterad fråga.