Fakta: Befolkningen

I 263 av 290 kommuner ökar befolkningen. Störst folkökning såg Stockholms kommun där invånarantalet ökade med 4 600 personer, medan Gällivare minskade mest med 82 personer. Procentuellt störst ökning hade däremot Bollebygd (2 procent).

Ökad invandring var en starkt bidragande orsak till folkökningen. Totalt flyttade cirka 62 000 personer till Sverige under det första halvåret, medan 21 800 valde att lämna. Ljusnarsberg kommun i Örebro län hade störst invandring sett till sin folkmängd.

Källa: SCB

Under första halvåret 2016 ökade befolkningen med drygt 55 000 personer, vilket är 9 500 fler än motsvarande period i fjol, enligt siffror från Statistiska centralbyrån.

I och med folkökningen närmar sig Sverige tiomiljonersstrecket – vi är nu 9 906 331 personer.

Det är invandringen som står för den största andelen, då totalt 62 200 flyttade personer till Sverige. Medan invandringen från övriga Norden och EU fortfarande är stor, så ökade antalet flyktingar till Sverige jämfört med första halvåret 2015. Enligt SCB har omkring 18 000 flyktingar flyttat in i Sverige hittills i år, merparten från Syrien.

Däremot väntar fortfarande ett stort antal asylsökande från i fjol på att få sina ärenden prövade, och dessa ingår inte i folkmängden.

Hela 263 av 290 kommuner ser en positiv befolkningstillväxt. Dels beroende på invandringen och dels tack vare att det föds fler barn.

Många kommuner har dock en åldrande befolkning och i hälften dör det fler än det föds. Störst negativ skillnad hade Simrishamn där det avled 103 personer fler än det föddes.