Fakta: Så genomfördes studien

1 368 personer – finländare, fransmän, italienare, ryssar och britter – svarade på en nätenkät där de först fick beskriva sitt sociala nätverk med släktingar, vänner och bekanta. Deltagarna ombads sedan färglägga olika kroppsdelar för att på så sätt ange var de kunde tänka sig att beröras av de olika kategorierna.

Det handlar om mänsklig beröring: När är det lämpligt att hälsa någon med en omfamning och när passar ett handslag bättre?

En ny brittisk-finländsk studie visar att människan håller sig med strikt definierade gränser för var andra får ta på henne. Men det är skillnad på folk och folk, naturligtvis.

Medan partnerns beröring är välkommen över hela kroppen, gäller restriktioner för alla andra. Om bekantskapen eller släktskapet är nära, blir de tillåtna delarna av kroppen är fler.

Njutning avgörande

"Ju större njutning beröringen bereder en viss del av kroppen, desto mer grannlaga är vi när det gäller vilka som får ta på den", preciserar Juulia Suvilehto, forskare vid Aalto-universitetet, som tillsammans med kolleger vid Oxford gjort undersökningen.

För främlingar är inte mycket tillåtet, i stort sett bara händerna. Kvinnor är generellt något mer tillåtande än män och godkänner att vänner och föräldrar berör deras armar.

– Eftersom de här gränserna finns, måste man kanske förtjäna rätten att beröra den andra. Ju längre relationen fortskrider, desto mer okej och önskat är det att man tar i varandra, säger Suvilehto till TT.

Mannen ser hellre att en flyktig kvinnlig bekant tar på hans kön än att hans mor gör det – men för kvinnan är den sortens intima kontakt tabu för alla utom partnern eller modern.

Varnar för nätet

Robin Dunbar, psykologiprofessor vid Oxford, befarar att det omfattade bruket av sociala medier leder till att vi rör vid varandra mindre.

– Beröring är fortfarande viktigt när det gäller att upprätta och vårda band mellan människor. Vi vet att om människor inte träffas försämras relationen, och bäste vännen förvandlas till bara en bekant, säger han till The Telegraph.

I studien intervjuades drygt 1 300 personer från Finland, Frankrike, Italien, Ryssland och Storbritannien. Undersökningen uppvisar förhållandevis små skillnader mellan de olika nationaliteterna.

– Det förvånades oss lite. Vissa skillnader fanns, men vi upptäckte att de var större mellan grupper inom länderna än skillnaderna länderna emellan, säger Suvilehto.