Så ofta byter vi underkläder:

Kvinnor:

Varje dag: 80 procent

Alla dagar utom en: 6 procent

Varannan dag: 9 procent

1-2 gånger totalt: 1 procent

Inte alls under de sensate sju dygnen: 0 procent

Män:

Varje dag: 56 procent.

Alla dagar utom en: 10 procent.

Varannan dag: 16 procent.

1-2 gånger totalt: 7 procent

Inte alls under de sensate sju dygnen: 1 procent

Frågan som ställts är: Hur många gånger har du bytt underkläder de senaste sju dygnen?

Så gjordes undersökningen:
Undersökningen är genomförd i YouGovs onlinepanel under perioden 13-16 mars 2015. 1 514 personer har genomfört undersökningen.

Målgrupp är kvinnor och män från 18 år och uppåt. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen för kön, ålder, region och senaste riksdagsval.

YouGovs onlinepanel i Sverige bestående av 60 000 förrekryterade kvinnor och män i åldrarna 18+ som vill delta i undersökningar. Panelen är en så kallad accesspanel.

Endast 56 procent av de svenska männen byter underkläder varje dag. Det visar en undersökning från Yougov, som gjorts på uppdrag av Metro. Sju procent av männen uppger att de under de senaste sju dygnen endast bytt underkläder en till två gånger.

– Jag är inte förvånad. Jag har sett mycket, säger Marie-Louise Danielsson-Tham, professor i livsmedelshygien.

Kvinnorna tycks dock ha helt andra rutiner. Hela 80 procent uppger att de byter underkläder varje dag och endast en procent byter så sällan som en till två gånger i veckan.

Men det räcker att man bara går mer än en dag med samma underkläder för att bakterierna ska frodas, menar Marie-Louise Danielsson-Tham.

– Underkläder sitter ju på de ställen i kroppen där vi har kroppsöppningar. Det är alltid mycket bakterier både från ändtarmen och i viss mån, särskilt för kvinnor, urin.

Sämst på att byta underkläder, oavsett om man är man eller kvinna, är de över 55 samt de mellan 18 och 34. De som bor i norra Sverige tenderar också att byta sina underkläder lite mer sällan en de som bor i mellersta eller södra Sverige, visar undersökningen.

Enligt Marie-Louise Danielsson-Tham är dock inte antal ombyten det stora problemet vad gäller underkläder.

– Det största problemet är att vi inte tvättar de i 60 grader i dag. Då dör inte bakterierna så då tar man ju på sig underkläder som redan har bakterier i sig.