Fakta: Besparing på sikt

Digitaliserade nationella prov och en ny nationell kunskapsutvärdering (jämförbar över tid) ger de första åren ökade kostnader och från år 2022 minskade kostnader:

2017: 49 miljoner kronor

2018: 23 miljoner kronor

2019: 27 miljoner kronor

2020: 31 miljoner kronor

2021: 34 miljoner kronor

2022: –25 miljoner kronor

2023: –37 miljoner kronor

2024: –58 miljoner kronor

2025: –63 miljoner kronor

Permanent: –78 miljoner kronor

Källa: SOU 2016:25

Fakta: Nationella proven i dag

(TT)

De nationella proven, som ska ge stöd för betygssättningen, skrivs i årskurs 3, 6, 9 och i gymnasiekolan i följande ämnen:

Årskurs 3: Matematik, svenska/svenska som andraspråk.

Årskurs 6: Engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk, något av SO-ämnena (geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap) och något av NO-ämnena (fysik, kemi eller biologi). Från våren 2015 dock frivilligt för skolorna att använda proven i SO och NO.

Årskurs 9: Engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk, något av SO-ämnena och något av NO-ämnena.

Gymnasieskolan: Vissa kurser i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk.

Källa: Utredningsdirektiv 2015:36

Att det är hög tid att modernisera de nationella proven tycks de flesta vara överens om. Därför var det helt väntat att regeringens utredare Tommy Lagergren föreslår att proven ska göras i digital form.

"Bra", löd kommentarerna, även om Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer hade hoppats att det skulle gå snabbare. Enligt förslaget införs proven successivt 2018–2022.

Vinsten: Ökad effektivitet.

– Med digitala prov underlättas genomförandet och mycket kan automaträttas, säger Tommy Lagergren.

Fel val

För att ytterligare minska stress och tidsåtgång så bantas antalet nationella prov. Det innebär bland annat att de slopas i årskurs 3, vilket genast väckte kritik.

– Lågstadiet är skolväsendets viktigaste del. Att eleverna lär sig baskunskaperna där är helt avgörande. Av alla nationella prov tycker jag att de i trean är de viktigaste, säger Liberalernas partiledare och tidigare utbildningsministern Jan Björklund.

Björklund blev direkt tillrättavisad av nuvarande utbildningsminister Gustav Fridolin (MP): Tredjeklassarna kommer även i fortsättningen att kunskapstestas i ett obligatoriskt prov, dock inte ett nationellt prov.

– Regeringen har gjort klart att vi tänker inför en läsa-, skriva-, räknagaranti för lågstadiet. En sådan innebär så klart att vi behöver prov för att säkerställa att vi sätter in rätt insatser i tid. Så här har faktiskt Björklund missförstått den utredare han själv tillsatt, säger Fridolin.

Slumpas ut

I syfte att öka likvärdigheten föreslår utredningen att de nya, digitala nationella proven ska bedömas externt.

– Det skulle kunna innebära att prov slumpas ut, så att lärarna rättar åt varandra, säger Tommy Lagergren.

Den delen av förslaget kritiseras av Lärarnas riksförbund, som vill se en central rättningsinstans.

– Rättningen har blivit en enormt stor arbetsuppgift för lärarna, och att byta prov med varandra minskar inte arbetsbördan, säger LR-ordföranden Bo Jansson.

Nytt slags test

Trots att de nationella proven skrivs årligen går provresultaten inte att använda som kunskapsmätare över tid – provens inriktning varierar från år till år. Men nu föreslår utredningen en ny, nationell kunskapsutvärdering som precis som Pisa-mätningen ska gå att jämföra över tid.

– Mätningen över tid görs som stickprov. Det blir några tusen elever som gör dem varje gång. Även detta test ska vara digitalt, så att det blir enkelt att genomföra, säger Tommy Lagergren.