Fakta: Så vill Nato samarbeta mera

Några punkter där Nato vill ha närmare samarbete med Norden:

Mer luftpatrullering över Norden och Baltikum som svar på ökad rysk militär aktivitet.

Dela information bättre om utmaningar i området för att öka gemensam förståelse för situationen.

Lära sig mer om modern hybridkrigföring, där militära insatser kompletteras med civila som cyberattacker, handelsåtgärder , propaganda med mera.

Mer av gemensam övning och utbildning för att öka förmågan att operera tillsammans och avskräcka en fiende.

Källa: Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

– Sverige är ett av de länder som har närmast relation till Nato, sade Stoltenberg på en presskonferens tillsammans med de nordiska försvarsministrarna. Ändå bör och kan den bli ännu närmare, anser han.

Skillnaden med att vara medlem är att man har en absolut garanti att få hjälp om man blir anfallen, och en absolut förpliktelse att hjälpa en medlem vid ett väpnat angrepp, underströk han.

– Som Natos generalsekreterare ska jag inte ge Sverige råd om det, det får Sverige avgöra självt, lade Stoltenberg till.

Inget medlemskap

Han prisar samarbetet Nato-Norden och det numera mycket nära samarbetet mellan Sverige och Finland i försvarsfrågor.

– Det som stärker Sverige och Finland är bra för Nato. Ett stabilt Norden ger ett stabilare Baltikum och ett stabilare Europa.

Samarbeten är särskilt viktiga för små länder som inte kan ha full kapacitet, anser Natochefen

Men försvarsminister Peter Hultqvist (S) ser inget behov av medlemskap i försvarsalliansen.

– Vi agerar utifrån en strategi som är fastställd av riksdagen med alliansfrihet som grund. Men vi ska höja vår militära förmåga, samtidigt som vi ska fördjupa alla våra samarbeten med enskilda länder och grupper av länder, Natos partnerskap och den transatlantiska länken till USA. På det viset ska vi bygga ett säkerhetsnätverk i vår del av Europa. Vi tror att den här strategin är den bästa för att bidra till stabilitet och långsiktighet, säger Hultqvist.

Vill ha rysk öppenhet

Den svåra relationen med Ryssland var ett givet ämne för dagens diskussioner. Stoltenberg vill se avspänning gentemot Moskva.

– Nato söker inte konfrontation med Ryssland, Nato söker samarbete. Det finns ingen motsättning mellan ett starkt försvar och politisk dialog, sade Stoltenberg.

För avspänningens skull vill Stoltenberg se ett samarbete med Ryssland om öppenhet om militära aktiviteter för att undvika olyckor och farliga situationer.

Den norske förre statsministern blev Natochef i oktober. Besöket sammanföll med ett tvådagarsmöte inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.