Fakta: Nato

Försvarsalliansen Nato, som bildades 1949, har 28 medlemmar, bland dem Danmark, Norge, Island och de baltiska staterna.

Av EU:s 28 medlemmar står endast Sverige, Finland, Österrike, Malta, Cypern och Irland utanför försvarsalliansen.

Medlemmarna omfattas av en överenskommelse, Natofördragets artikel 5, enligt vilken en attack mot ett medlemsland ska betraktas som en attack mot alla.

Sverige samverkar, som icke-medlemsland, med Nato inom programmet Partnerskap för fred och i Europeisk-atlantiska partnerskapsrådet. Samarbetet kan också ske genom deltagande i Natoledda militära insatser.

Ett beredningsarbete för att ta ställning till om Sverige ska gå med i Natos center för strategisk kommunikation ska nu påbörjas.

Samarbetet i Natos center för strategisk kommunikation ska, om det blir verklighet, bland annat förbättra Sveriges förmåga att analysera propaganda och osanna kampanjer i sociala medier.

– Det här är ett samarbete där vi kan ta del av information om hur det ser ut inom den här sektorn och på så sätt höja vår kompetens. Vi har en möjlighet att öka vår förmåga, helt enkelt, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till TT.

Islamiska statens närvaro i sociala medier och Rysslands användning av propaganda är några av fenomenen som analyseras. Men centret tittar också på hur Nato självt borde utnyttja informationskanaler.

V: USA inte fläckfritt

– Vi kommer inte ett använda det här för att själva agera i negativ mening på nätet eller desinformera, utan här är frågan hur man hanterar desinformation och propaganda av olika slag, säger Hultqvist.

Stig Henriksson (V), ledamot i försvarsutskottet, ser problem med ett sådant samarbete.

– Jag vet inte om Nato och USA, som är huvudaktör, har ett fläckfritt "track record" när det gäller att inte använda ryktesspridningar och så vidare, säger han.

Varit dåligt länge

Det svenska försvaret har länge varit dåligt på strategisk kommunikation, och därför är det här ett bra initiativ, anser David Bergman, försvarsmaktsdoktorand i psykologi vid Stockholms universitet.

– Strategisk kommunikation är någonting som Västländerna och Sverige har pratat om länge, men som vi varit dåliga på att tillämpa, så vi lever inte som vi lär där, säger han.

Sverige har redan ett antal breda samarbeten med Nato.

– Vi leder faktiskt redan ett Natosamarbete inom ett område – kvinnor och barns utsatthet inom väpnade konflikter – därför blir inte det här särskilt kontroversiellt.