SÖMN. Det finns mer än 350 kommunala dagis i Göteborg. Men bara ett nattis.
Trots att kön är lång finns inga planer på att öppna fler.

– Kommunen är inte skyldig att ordna barnomsorg på obekväm arbetstid, säger Madeleine Lundstedt, ansvarig för barnomsorgsfrågor på stadskansliet.

Barnens hus i Biskopsgården är Göteborgs enda kommunala nattis. Här har man öppet dygnet runt, alla dagar, förutom en månad på sommaren. Totalt erbjuder man 22 platser. Men behovet är långt större. Värst är det för ensamstående föräldrar.

Men från kommunens sida tycker man att man redan gör tillräckligt.

– Enligt en dom i Regeringsrätten har vi ingen skyldighet att ordna den här typen av omsorg. Ändå har vi ett alternativ som är öppet för alla göteborgare, säger Madeleine Lundstedt.