Fakta: Mesfåglar

Mesfåglarna (Paridae) omfattar drygt 60 fågelarter som finns i Nordamerika, Europa, Asien och Afrika. I Sverige finns sju arter: Svartmes, tofsmes, entita, talltita, lappmes, talgoxe och blåmes. Talgoxen är störst med en längd på 13-14 centimeter, svartmesen är minst med en längd på 11 centimeter.

Svartmesen, talltitan och tofsmesen förekommer mest i barrskog, medan blåmesen, talgoxen och entitan trivs bäst i lövskog. Lappmesen förekommer i de nordligaste barrskogarna.

Alla arterna i landet är hålhäckare och lever mestadels av frön men även av insekter.

Tre andra arter, stjärtmes, pungmes och skäggmes, är mesar bara till namnet. De tillhör inte familjen Paridae.

Det hela är ett ovanligt tydligt exempel på det naturliga urvalets skapande kraft. På Gotland, Gotska Sandön, Bornholm, Själland, Anholt och Läsö är svartmesarna cirka tio procent större än sina artfränder på det sydsvenska fastlandet.

Ute på öarna slipper de konkurrens av tofsmes och talltita, två andra arter av mesar som finns i samma typ av miljöer som svartmesen, enligt en ny studie.

Tofsmesen och talltitan är större vilket normalt tvingar de små svartmesarna att födosöka längst ut på grenarna i träden.

Förutsägbar evolution

Men när de slipper sina stora konkurrenter kan de söka föda överallt i träden. Det naturliga urvalet, som i vanliga fall premierar manövreringsförmåga och liten kroppsstorlek, har skiftat fokus och istället gynnat större kroppsstorlek.

Studien, som publiceras i tidskriften Biology Open, har utförts av biologerna Åke Norberg och Ulla Lindhe Norberg vid Göteborgs universitet. Resultatet kom inte som någon överraskning.

– Det var en misstanke vi hade från början. Vi hade konstaterat att de tre arterna var olika stora. Det var då naturligt att ställa frågan vad som skulle hända om två av dem saknades. Evolutionen är svår att förutsäga, men här gick det faktiskt att göra det, säger Åke Norberg.

Nya arter

Han har tidigare studerat liknande fenomen hos de berömda darwinfinkarna på Galapagosöarna utanför Sydamerikas västkust. Dessa har genomgått en omfattande artbildning sedan de isolerats på olika öar. Han tror dock inte att något liknande är aktuellt på sikt för svartmesarna på öarna.

– Svartmesar rör på sig rätt mycket, vilket innebär ett visst genflöde från fastlandet till öarna. Troligen är flödet för stort för att artbildning ska kunna ske, säger Norberg.