FN:s generalförsamling har antagit en resolution som kräver ett stopp för det amerikanska handelsembargot mot Kuba. Det har generalförsamlingen gjort förut men den här gången lade USA för första gången ned sin röst.

– USA har alltid röstat emot denna resolution. I dag kommer USA att avstå från att rösta, sade den amerikanska FN-ambassadören Samantha Power och möttes av kraftiga applåder i den 193-hövdade församlingen.

Onsdagens besked från Powell ska ses mot bakgrund av USA:s president Barack Obamas arbete med att normalisera relationerna mellan de gamla ärkefienderna.

Även USA-allierade Israel lade ner sin röst. Därmed antogs resolutionen med 191 ja-röster och två nedlagda röster.