En nedriven kontaktledning i Höör satte vid lunchtid stopp för all tågtrafik på Södra stambanan mellan Hässleholm och Eslöv. Såväl Pågatåg, Öresundståg som fjärrtåg på sträckan påverkas.

Vid halv ett kommer det ena spåret att öppnas upp för trafik, vilket innebär att vissa tåg kommer att kunna passera i båda riktingarna. Andra avgångar ställs in och ersätts istället av buss. Förseningar är att räkna med.

Det finns ingen prognos för när trafiken kan gå som normalt.