Fakta: Det här säger EU:s förordning om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter

 9. Viiniglögi / Vinglögg / Karštas vynas

Aromatiserad vinbaserad dryck
— som har framställts enbart av rött eller vitt vin,
— som har smaksatts med i huvudsak kanel och/eller kryddnejlika, och
— som har en faktisk alkoholhalt på minst 7 volymprocent.
Om produkten har framställts av vitt vin ska försäljningsbeteckningen Viiniglögi / Vinglögg / Karštas vynas kompletteras
med ord som anger vitt vin, såsom ordet ”vitt”.

6. Väkevä viiniglögi / Starkvinsglögg:

Aromatiserat vin:
— till vilket alkohol har tillsatts, och
— vars karakteristiska smak har erhållits genom användning av kryddnejlika och/eller kanel.
 

Tidigare under veckan kom flera medier, inklusive Metro, att rapportera att EU kommit att tillsätta "nya förordningar", någonting som i praktiken skulle innebära att flera typer av glögg inte längre skulle kunna kallas glögg. "Nya glöggregler – Blossa tvingas byta namn", skrev bland annat Metro som med hänvisning till SvD menade att glöggmärket nu istället skulle behöva kallas för "uppspritad dryck".

►LÄS MER: Här är årets Blossa-smak
 

Det påståendet är dock felaktigt, någonting EU-kommissionens Sverigekontor fått gå ut med.

Anledningen till det mediala missförståndet verkar handla om att EU under förra veckan kom att uppdatera den förordning som rör aromatiserade vinprodukter, där starkvinsglögg och vinglögg räknas in. Uppdateringen handlade dock om att uppdatera konsumentskyddet samt att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen på området, och berör inte definitioner av "glögg", "vinglögg" eller "starkvinsglögg." Faktum är att "glögg" inte ens regleras av EU, utan en "glögg" kan tekniskt sett innehålla vad som helst och fortfarande räknas som glögg.

Definitionerna av "vinglögg" och "starkvinsglögg" har varit de samma sedan Sverige gick med i EU 1995, och har inte ändrats sedan dess.

För att en produkt ska få definieras som vinglögg får alkohol inte tillsättas, med undantag av vin. Starkvinsglögg får dock innehålla tillsatt alkohol som inte är vin, oavsett om den tillsatta alkoholen är druvbaserad eller inte. Glögg är som nämnt ovan inte reglerat överhuvudtaget av EU, så det finns alltså inga EU-regler för vad "glögg" får innehålla.

►LÄS MER: Så smakar årets årgångsglögg