Ersättning till asylsökande

Dagersättningen för personer som bor på Migrationsverkets boenden där mat ingår: 

  • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
  • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen) 

Dagersättningen där mat inte ingår: 

  • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
  • 37 kr/dag för barn 0–3 år
  • 43 kr/dag för barn 4–10 år
  • 50 kr/dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen).

Källa: Migrationsverket, Lag (1994:361) om mottagande av asylsökande m. fl

Facebookinlägget som har fått över 11 000 gillamarkeringar och fler än 2000 delningar lyder: 

”En polis som jobbat i 6 år tjänar bara 2000 kronor mer i månaden än vad en ensamkommande flykting får ut i bidrag”. Till inlägget är en nyhetsartikel länkad där en polis uppger att hans månadslön ligger på 24 500 kronor efter sex år i tjänsten. Metro har sökt personen bakom inlägget, men har inte fått ett svar. 

► LÄS MER: Polisen brevbombar makthavare i massivt löneuppror

En svensk polis tjänar i genomsnitt 26 903 kronor enligt sajten lönestatistik. I den senaste förhandlingen höjdes polisernas lägstalöner till 24 500 kronor, som bland annat SVT rapporterade i somras. 

Men att flyktingar skulle få ut 22 500 kronor är fel. Sanningen är att de får mycket mindre. 

► LÄS MER: Det här är skillnaden mellan asylsökande och nyanländ 

Dagersättningen till flyktingar regleras av en förordning, Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m. fl. Förordningen fastslår hur mycket Migrationsverket ska betala ut i ersättning till asylsökande.

En ensamkommande vuxen asylsökande som bor på Migrationsverkets boende där alla måltider är inkluderade får 24 kronor per dag. På en månad med 30 dagar blir det 720 kronor. 

En ensamstående vuxen som har ett eget boende, till exempel hos en släkting, får 71 kronor per dag, 2130 kronor i månaden. 

– De här pengarna ska räcka till kläder, skor och hygienartiklar och sådant, säger Johanna Uhr, presskontakt på Migrationsverket. 

Asylsökande har inte rätt att söka socialbidrag.
De kan däremot ansöka om särskilt bidrag av Migrationsverket, ifall de behöver vinterkläder, glasögon eller vissa fall bidrag för sjukvårdskostnader. Denna ansökan prövas alltid individuellt. 

► LÄS MER: Gratis busskort till asylsökande i Kalmar

De asylsökande som har fått arbetstillstånd, får en sänkt dagersättning från Migrationsverket. Asylsökande som har ett arbete kan även i vissa fall ansöka om bostadsersättning av Migrationsverket. Men detta gäller bara om anställningstiden är längre än tre månader och är på en annan ort där Migrationsverket inte har några bostäder. 

Där kan en familj få 850 kronor i månaden och en ensamstående få 350 kronor i månaden i bostadsersättning. 

När en asylsökande ansökan beviljas och personen får ett permanent uppehållstillstånd tar Arbetsförmedlingen över som ansvarig myndighet. 

Arbetsförmedlingen betalar ut ett etableringsstöd ut, nivån på detta regleras av: Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

Denna ersättning betalas ut fem dagar i veckan och dagersättningen är 231 kronor. När personen deltar i aktiviteter som ingår i etableringsplanen blir ersättningen som högst 308 kronor per dag. Personer som har en etableringsplan på heltid kan som mest få ungefär 6700 kronor i månaden, en uppgift som Metro får i ett mejl från Arbetsförmedlingen. 

► LÄS MER: Förslag: Unga och nyanlända ska slippa betala skatt