Fakta: Regeringens förslag

Regeringens förslag om offentlig upphandling utgår från tvingande EU-regler.

Särskilt utvecklas skyldigheterna och möjligheterna att genom upphandling främja samhälleliga mål.

Miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat utrymme.

Bland annat ska en leverantör som inte brytt sig om sina skyldigheter när det gäller miljö, arbetsrätt och sociala frågor kunna uteslutas från en upphandling.

Regeringens förslag innebär också att tidsfristerna för att komma in med anbudsansökningar kortas. Förändringarna föreslås börja gälla 1 januari 2017.

Källa: Riksdagen

Utskottet säger ja till förslaget om nya lagar kring offentlig upphandling men avslår de omdiskuterade delarna som handlar om att myndigheter ska ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörernas personal.

Utskottet säger också nej till regeringens förslag om att ge upphandlande myndigheter rätt att ställa krav på att företagen ska erbjuda sina anställda försäkringar och tjänstepension. Enligt utskottsmajoriteten riskerar det att missgynna svenska företag.

Enligt utskottsmajoriteten, de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna, blir förslagen svåra att genomföra i praktiken och leda till oönskade konsekvenser. Bland annat kommer företag utan kollektivavtal att missgynnas och det kommer särskilt att slå hårt mot de små företagen, anser utskottsmajoriteten.

Från fackligt håll reagerar man hårt på utskottets beslut. "Det är mycket allvarligt. Partiernas agerande innebär att företag kan fortsätta att konkurrera med sämre löner och villkor vid offentlig upphandling", säger TCO:s ordförande Eva Nordmark i en skriftlig kommentar.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot utskottsmajoriteten.