Fakta: Jaktbeslut

Den förra, borgerliga regeringen bestämde att beslut om licensjakt på varg ska tas av respektive länsstyrelse.

Tanken var att besluten kunde överklagas till Naturvårdsverket, men inte till domstol. Men detta strider mot EU-rätten, enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen i december.

Följden blev att jaktbesluten i alla län blev överklagade till respektive förvaltningsrätt, och ganska omfattande rättsliga turer inleddes.

Besluten om licensjakt, enligt länsstyrelserna och Naturvårdsverket, gällde maximalt 46 djur: 20 i Värmland, 8 i Dalarna samt 6 vardera i Örebro län, Västmanland och Gävleborg.

Vargjakten i Västmanland skulle omfatta sex vargar i Färnareviret söder om Fagersta. Men den stoppades redan före start av förvaltningsrätten, som då beslutade att inhibera länsstyrelsens jaktbeslut tills vidare.

Nu har förvaltningsrätten tagit sitt slutliga beslut, som i sin tur kan överklagas till kammarrätten i Stockholm.

Rätten framhåller att vargen är strikt skyddad enligt ett EU-direktiv, men att undantag kan göras under vissa förutsättningar.

Enligt förvaltningsrätten har länsstyrelsen angett att man vill minska vargens socioekonomiska konsekvenser och förbättra möjligheterna att hålla tamdjur. Domstolen tvivlar inte på att förekomst att varg kan få konsekvenser, men tycker inte heller att länsstyrelsen visat hur jakten skulle uppfylla det angivna syftet.

Licensjakten på totalt 46 vargar var tänkt att genomföras i fem län under vintern. Men den stoppades i Värmland, Örebro län och Västmanland genom beslut om inhibition i förvaltningsrätterna.

I Dalarna och Gävleborg har man däremot jagat, sedan kammarrätten i Sundsvall upphävt beslut om inhibition.